Uncategorized

Trwy gyfrwng y Gymraeg (A blog post through the medium of Welsh)

Wythnos yma, dwi wedi dewis ysgrifennu am fy ngwaith ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mae fy nhreuthawd PhD yn cael ei ysgrifennu yn Saesneg, mae rhan helaeth o’r cerddi dwi’n trafod ond ar gael yn ei iaith gwreiddiol, sef yr iaith Gymraeg. Mae cerddi ‘Beirdd yr Uchelwyr’, sydd wrthi yn cael ei golygu gan staff y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth a cyhoeddi fel cyfres, yn gallu helpu ateb cwestiynnau am hanes ac archaeoleg y cyfnod.
http://www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/ResearchProjects/CompletedProjects/PoetsoftheNobility/CyflwyniadProsiect.aspx Rhaid cynnwys hefyd y safle we http://www.dafyddapgwilym.net/index_cym.php gan Brifysgol Abertawe ar waith y bardd Dafydd ap Gwilym

Mae cerdd ‘Yr Eos a’r Frân’ gan Dafydd ap Gwilym yn son am Nghoed Eutun, ger tref ganoloesol Wrtyn yn Sir Dinbych. Sgwenais yn y blog mis Mai blwyddyn diwethaf am hanes y nghoed Eutun /Parc Eutun, https://medievalparksgardensanddesignedlandscapes.wordpress.com/2013/05/19/making-the-familiar-unfamiliar/ ond nid am yr eos a oedd yn byw yn y parc. Mae’r Eos angen cynefin sy’n cynnwys coedlanoedd a prysgwydd, a mae’r cynefin yma yn cael ei creu gan dynion y tywysog sy’n gyfrifol am y coed.

Eos
Eos

Fel archaeolegydd, dwi’n tueddu i feddwl fod colled yr Eos i wneud a newidiadau i sut mae’r parc yn cael ei ddefnyddio, gyda llai o bwyslais ar gadw cydbwysedd i’r cynefin o mwy o bwyslais ar gwneud pres trwy rhentu y tir allan i ffermwyr lleol.

Mae cestyll y mers yn cael ei cynwys yn y cerddi. Ysgrifenodd y bardd Iolo Goch yn y gerdd i Ieuan ab Einion am llys ‘Fulk’, a llai o bres yn cael gwario arno. Mae’r enw Fulk yn perthyn i deulu Fitz Warine oedd yn cysylltiedig a castell Whittington, nawr yn Sir Amwythig. Mae’r dogfennau sy’n son am gastell Whittington ar yr un pryd mae Iolo yn ysgrifennu y gerdd yn egluro fod llai o arian wedi cael ei gwario ar gadw y castell mewn cyflwr da – ond bod y gardd sy’n perthyn i’r castell mewn cyflwr da ac yn werth pres.

A Gateway at Whittington Castle, Salop 1794 by Joseph Mallord William Turner 1775-1851  Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856 http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-whittington-shropshire-the-castle-gatehouse-d00377
A Gateway at Whittington Castle, Salop 1794 by Joseph Mallord William Turner 1775-1851
Accepted by the nation as part of the Turner Bequest 1856 http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-whittington-shropshire-the-castle-gatehouse-d00377

Dwi’n gobeithio ellir y blog yma codi ymwybyddiaeth am fyng ngwaith ymchwil ar gyfer PhD – a hefyd y ffaith nid oes pres ymchwil ar gael i wneud y gwaith yma. I helpu’r achos, sefydlais tudalen lle ellir cyfrannu at talu ffi y gradd http://www.gofundme.com/medievalgardensandparks Os fedrwch helpu, diolch yn fawr iawn am eich cymorth yn yr achos yma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s